Leiebetingelser

1.     Bestilling/bekreftelse               
Den person/firma som bestilling er registrert på (bestiller), er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og alle i samme reisefølge.  Bestiller er også økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av hele leiesummen og evt. erstatning av skade som måtte oppstå. En bestilling er bindende enten den skjer skriftlig via e-post eller muntlig. Leiekontrakten bekreftes skriftlig av Gangstøstranda Feriehus, primært via e-post hvor leiekontrakten vedlegges samtidig. Bekreftelser kan etter bestillers ønske også sendes pr. post eller telefaks. Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette, må skje skriftlig, og iht. punkt 9 – Avbestilling/Endringer.
 
2.     Feriehuset
Feriehuset leies ut iht. informasjon som finnes i presentasjonen på Internett. www.solbakkengard.no
Ønskes ytterligere informasjon er leietaker selv ansvarlig for å søke dette ved å kontakte Gangstøstranda Feriehus.

3     Antall personer
Boenheten er kun utstyrt og beregnet for det antall personer som er oppgitt i presentasjonen. Vi anmoder om at leietaker respekterer dette. Det er forbudt å slå opp telt, ha campingvogner o.l. på tomten til feriehuset, uten at dette er skriftlig avtalt på forhånd.

4.     Ordensregler
Leietaker og dennes reisefølge er forpliktet til å overholde hytteregler og følge bruksanvisninger som finnes i ferieboligen. Normal standard for ro og orden må også etterfølges. Ferieboligen skal forlates i ryddet og rengjort stand.
Ved avreise skal kjøkken, kjøkkenutstyr, bad og alle gulv vaskes.
Hvis sluttrengjøring leies, skal likevel boligen være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort.
Fiskeoppgjøringshus, fiskekasser og båter skal rengjøres etter bruk.
Leietaker må også sørge for at ferieboligen forlates i forsvarlig låst og skadefri stand.

5 Ankomst og Avreise
Leieperioden starter kl. 14.00 ankomstdag og slutter kl. 10.00 avreisedag, dersom det ikke gis annen informasjon. Dersom ankomst ikke vil skje på leieperiodens første dag, eller ved sen ankomst, må dette avtales spesielt med utleier.

6.     Leieprisen
Våre priser er oppgitt i NOK (norske kroner) og dekker kun leie av feriestedet. Strøm og evt. ved/brensel er inkludert i prisen. Leietaker må selv ta med sengetøy (laken, dynetrekk og putevar), håndklær og øvrige toalettartikler, samt rengjøringsmidler, toalett- og tørkepapir. Sengetøy kan også leies.

Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller selv om feriestedet ikke skulle bli tatt i bruk, vil ikke være berettiget til reduksjon av leieprisen.

7.   Betaling
Bestilling tidligere enn 60 dager før ankomst forfaller med 25% av leiesum 30 dager etter bestilling. Restbeløpet betales ved ankomst.

Vi gjør likevel oppmerksom på at uteblivelse av innbetaling ikke aksepteres som avbestilling. Dette må iht. punkt 9 skje skriftlig og innen fristen. I motsatt fall er leietaker økonomisk ansvarlig.

8.     Depositum
Depositum er på 800 NOK pr feriehus
Dette som en sikkerhet for sluttrengjøring, erstatning av nøkler og brekkasje. Dersom feriehuset tilbakeleveres ordentlig rengjort og i skadefri stand, blir depositumet tilbakebetalt

Gangstøstranda Feriehus forbeholder seg retten til å etterfakturere eventuelle krav, dersom det er påkrevd.

9. Avbestilling/Endringer
Leietaker kan avbestille eller endre sitt opphold senest 60 dager før ankomst. For bestillinger som er inngått etter denne tid, er frist for avbestilling/endring lik dato på leiekontrakten.

Før ferieoppholdelses start, kan leietakeren når som helst kansellere leieavtalen. Kanselleringen gjelder fra den datoen Gangstøstranda Feriehus mottar den. Det er leietakers ansvar å påse at Gangstøstranda Feriehus mottar avbestillingen/ kanselleringen Gangstøstranda Feriehus vil bekrefte mottagelse av kanselleringen via post og/ eller epost. Følgende gebyr er gjeldende ved avbestilling/ kansellering av leieavtalen:

Endring/avbestilling 60 dager før avreise: 10%
Endring/avbestilling 59-30 dager før avreise: 25%
Endring/avbestilling 29-8 dager før avreise: 50%
Endring/avbestilling mindre enn 7 dager før avreise (eller ved uteblivelse): 100%

Alle avbestillinger og endringer må skje skriftlig via e-post, telefaks eller brev, hvor eventuelt kontoopplysninger må fremkomme.

Leiebetingelsene er akseptert av leietaker ved inngåelse av leiekontrakten.