Reiserute

Følg E6 til Trondheim. Kjør Rv 715 til Flakk. Eller fra Klett 14 km sør for Tronheim. Følg Rv 707 til Flakk. Ta fergen over til Rørvik. Ta til venstre på Rv 717 til Rissa. Ved Sund, ta til venstre på Rv 718. Kjør ca. 30 km til Selnes. Ta til venstre langs sjøen til Refsneshagen. Sving opp til første gård til venstre, ca 600 m. fra Rv 718. Nøkkel fåes her hos vertskapet. Vertskapet viser vei videre til feriehuset.

 


Vis Solbakken Gård i et større kart